Proces rozwodowy to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka, dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie się do sprawy sądowej. Chcąc osiągnąć zadowalające rezultaty, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który w sprawny sposób pozwoli przebrnąć przez to nieprzyjemne dla wielu osób doświadczenie. Jak przebiega rozwód i co warto wiedzieć na jego temat? Dlaczego wsparcie profesjonalisty jest najbezpieczniejszym wyborem?

Rozpad pożycia małżeńskiego – kiedy następuje?

Uznaje się, że zupełny rozpad pożycia małżeńskiego następuje w momencie, kiedy między małżonkami nie ma już więzi uczuciowej, fizycznej ani gospodarczej. Przykładem może być tutaj sytuacja, w której jeden z małżonków, choć wciąż pozostaje w związku małżeńskim, prowadzi już życie z nowym partnerem, nie tylko wspólnie mieszkając, ale również wiążąc z nim plany na przyszłość. W przypadku kiedy więzi te nie są do końca zerwane, może się zdarzyć, że sąd nie orzeknie rozwodu. Kiedy jeszcze niemożliwe jest orzeczenie rozwodu? Otóż w sytuacji, w której:

  • ucierpiałyby na tym wspólne małoletnie dzieci,
  • drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego,
  • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Istotnym warunkiem rozwodu jest także trwałość rozpadu więzi między małżonkami. O trwałym rozpadzie można mówić w momencie, kiedy ma on charakter nieodwracalny i ostateczny. Sąd musi być pewien, że niemożliwe jest, aby małżonkowie naprawili swoją relację i wrócili do wspólnego pożycia.

Rozwód – ile kosztuje?

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód zaczyna się od złożenia stosownych dokumentów. Jedna ze stron musi więc dostarczyć do właściwego Sądu okręgowego sporządzony wniosek, a także uiścić opłatę w wysokości 600 złotych (czas na uregulowanie płatności wynosi maksymalnie 6 dni od daty złożenia pozwu).

Bardzo ważne jest, aby wniosek spełniał wymogi określone przepisami – nie można więc zapomnieć o:

  • oznaczeniu sądu, stron postępowania, a także rodzaju pisma,
  • oznaczeniu żądania oraz jego uzasadnieniu,
  • podpisie jednej ze stron lub jej pełnomocnika.

Co więcej, do pozwu trzeba dołączyć także odpis skrócony aktu małżeństwa i odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeśli takowe małżonkowie posiadają.

Opłaty stałe

Decydując się na rozwód, należy również liczyć się z poniesieniem kosztów stałych. Mowa tutaj między innymi o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli strona będzie reprezentowana przez prawnika, orzeczeniu eksmisji, czy przyznaniu alimentów na byłego małżonka. To jednak nie wszystko – niekiedy nieuniknione może być przeprowadzenie dowodów, czyli na przykład sporządzenie opinii biegłego sądowego (wydatki, jakie trzeba w związku z tym ponieść to od 500 do 1000 zł). Zapłacić należy również za powrót do poprzedniego nazwiska.

Dodatkowe koszty

Nie każdy jest świadomy tego, że sąd ma prawo dodatkowo podjąć decyzję o skierowaniu stron na mediacje, których koszt wynosi 100-150 zł za spotkanie. Co więcej, w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd może zdecydować o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Rozwód z adwokatem – czy warto?

Każda ze stron ma prawo skorzystać z pomocy adwokata, który może nie tylko pomóc w sporządzeniu właściwie napisanego pozwu, ale również podjąć się reprezentowania powodów na sali sądowej.

Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby występować w sądzie bez adwokata, to jednak należy pamiętać o stosowaniu się do określonych wymogów formalnych. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie, dlatego dobrą decyzją jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 2 =

Wcześniejszy wpis Odzież dla stomatologów
Następny wpis Czym jest dom inteligentny w systemie KNX?